REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ZA 2016 ROK

MLKS Tucholanka Tuchola informuje, że z dotacji Gminy Tuchola zostały przeznaczone środki finansowe na działalność sekcji piłki nożnej. Poszczególne kwoty zgodnie z projektami na zadania publiczne zostały wykorzystane w 2016 roku.

  • Zajęcia sportowe, pozalekcyjne, nauka gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku 5-9 lat, dofinansowane przez Gminę Tuchola w wysokości 4.000,oo zł z funduszu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom. Zajęcia prowadzono w miesiącach luty – grudzień 2016.
  • Dofinansowanie przez Gminę Tuchola w kwocie 12.850,00 zł obozu sportowego dla dzieci w wieku 8-16 lat, który odbył się w okresie 16.08 21.08. 2016 roku dla grupy 23 chłopców w Cekcynie i w okresie 15.08. – 20.08.2016 roku w Malborku.

Zarząd MLKS Tucholanka Tuchola

Comments are closed.