SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Zarządu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tucholanka” za rok 2020

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

z działalności Zarządu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tucholanka” za rok 2020

 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Klubu zorganizował 1 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu, które odbyło się
w dniu 18 czerwca 2020 roku. W Zebraniu uczestniczyło 20 osób. Podczas Zebrania podjęto uchwały, w następujących sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu Klubu za 2019 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Klubu za 2019 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
 • przedłożenia Zarządowi Klubu działań na 2020 rok,
 • powołania sekcji szachów.

 

ZEBRANIA ZARZĄDU  MLKS „Tucholanka”

W 2020 roku Zarząd Klubu pracował w następującym składzie:

 • Janusz Zawadzinski – Prezes Zarządu
 • Małgorzata Oller – Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych
 • Jerzy Sojka – Wiceprezes Zarządu ds. sportowych
 • Paulina Hennik – Sekretarz Zarządu
 • Daniela Liegmann – Członek Zarządu
 • Zdzisław Edwarczyk – Członek Zarządu
 • Krzysztof Żuraw – Członek Zarządu
 • Arkadiusz Alichniewicz – Członek Zarządu
 • Arkadiusz Gostomski – Członek Zarządu
 • Marek Zienkiewicz – Członek Zarządu
 • Dariusz Karnowski – Członek Zarządu
 • Dariusz Krygowski – Członek Zarządu
 • Arkadiusz Wiśniewski – Członek Zarządu

W kwietniu 2020 roku pożegnaliśmy wieloletnią, zasłużoną działaczkę sekcji piłki nożnej – Danielę Liegmann. Od tego czasu Zarząd pracował w składzie 12 – osobowym.

Z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami, W 2020 roku odbyły się
3 stacjonarne posiedzenia Zarządu. Zarząd pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym
i e-mailowym. W razie konieczności decyzje podejmowane były zdalnie.

W roku 2020 na zebraniach Zarządu omawiano sprawy związane między innymi z:

 • Walnym Zebraniem Członków w 2020,
 • zatwierdzeniem budżetu Klubu na 2020 rok,
 • sprawozdaniem z działalności finansowej w 2020 roku,
 • sprawozdaniami z działalności poszczególnych sekcji,
 • bieżącą działalnością Klubu.

Protokoły posiedzeń Zarządu wraz z listami obecności są do wglądu w biurze Klubu.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA KLUBU MLKS „TUCHOLANKA” TUCHOLA

 

W 2020 roku Klub prowadził działalność sportową w 6 sekcjach:

 • Sekcja piłki nożnej
 • Sekcja piłki nożnej kobiet
 • Sekcja lekkiej atletyki
 • Sekcja piłki siatkowej
 • Sekcja kręglarska
 • Sekcja brydża sportowego

Od września 2020 roku rozpoczęła również działalność sekcja szachów, która do końca roku utrzymywała się ze środków własnych.

Zdecydowana większość środków na działanie poszczególnych sekcji pochodziła z dotacji
z Gminy Tuchola. Gmina Tuchola przyznała w 2020 roku łącznie 265 531,00 zł. Oprócz środków na podstawową działalność sekcji w wysokości 219 331,00 zł, Gmina Tuchola przyznała również środki na:

 • organizację obozów sportowych dla dzieci w wysokości 22 900,00 zł (sekcja piłki nożnej – 16 900,00 zł oraz sekcja piłki siatkowej 6 000,00 zł),
 • organizację zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych w wysokości 15 300,00 zł (sekcja piłki nożnej – 9 000,00 zł, sekcja piłki siatkowej - 6 090,00 zł),
 • organizację czwartków lekkoatletycznych w wysokości 8 000,00 zł.

Dodatkowo sekcja lekkiej atletyki pozyskała dotację ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację Biegu św. Huberta w wysokości 3 000,00 zł.

Klub w 2020 roku pozyskał w sumie ze środków pochodzących z dotacji kwotę: 268 531,00 zł.

Pozostałe środki pochodziły od sponsorów, ze składek członkowskich, wpłat rodziców i darowizn.

 

 

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

KIEROWNIK SEKCJI: Zdzisław Edwarczyk

TRENERZY: Dariusz Szulc, Grzegorz Ogiegło, Wojciech Kociński, Arkadiusz Gostomski, Janusz Nowacki, Przemysław Podlewski, Zdzisław Edwarczyk, Szymon Reda, Maciej Landmesser, Sandra Andrearczyk.

Na działalność sportową w roku 2020 sekcja otrzymała dotację z Gminy Tuchola w wysokości 102 231,00 zł (zgodnie z umową). Dodatkowo sekcja pozyskała środki na organizację obozów sportowych w wysokości 16 900,00 zł oraz na szkolenie dzieci w wysokości 9 000,00 zł. Łączna kwota pozyskanych dotacji w 2020 roku wyniosła:
128 131,00 zł.

 1. RUNDA WIOSENNA, sezon 2019/2020

W sekcji piłki nożnej trenowali zawodnicy w następujących kategoriach:

 • Żak 2012
 • Rocznik 2011
 • Orlik rocznik 2010
 • Młodzik
 • Młodzik rocznik 2009
 • Trampkarz rocznik 2008/2009
 • Junior młodszy
 • Junior starszy
 • Seniorzy
  1. Żak 2012 – trener Maciej Landmesser. Drużyna liczyła 12 chłopców. Z powodu pandemii koronawirusa nastąpiła przerwa w treningach od 07.03 do 30.04.2020r. Zespół rozegrał 3 mecze sparingowe z drużynami MLKS Tucholanka 2011, MLKS Tucholanka 2010 i Kaszubi Kościerzyna (2 zwycięstwa i 1 porażka).
  2. Drużyna z rocznika 2011 – trener Szymon Reda, w grupie trenowało 21 zawodników. Treningi odbywał się 2x w tygodniu. Zespół uczestniczył
   w turniejach w Gniewie (V miejsce) i Tczewie (VI miejsce). Rozegrano również mecze sparingowe z rówieśnikami z Cekcyna, Śliwic, Raciąża i Łochowa. Przerwa w treningach spowodowana koronawirusem trwała od 12.03 do 30.04.2020 rok Od maja wznowiono treningi w grupach 6-osobowych.
  3. Orlik rocznik 2010 – trener Dariusz Szulc. Grupa liczyła 18 chłopców
   (16 z rocznika 2010 i 2 z rocznika 2011). W styczniu trenowano na hali sportowej 2x w tygodniu. W pierwszym tygodniu ferii odbył się tygodniowy obóz dochodzeniowy, podczas którego treningi odbywały się codziennie.
   W styczniu i lutym zespół uczestniczył w 3 turniejach Zimowej Ligi Orlika, zajmując 10 miejsce w grupie z 16 zespołami (z bilansem 4 zwycięstwa i 6 porażek). W okresie przygotowawczym rozegrano również 3 mecze kontrolne z bilansem 3 zwycięstwa. Z dniem 12 marca treningi zostały wstrzymane. Podczas przerwy, która trwała do końca kwietnia trener rozsyłał zawodnikom zadania do wykonania w domu. Po wznowieniu treningów zespół trenował
   w grupach 6-osobowych 2 x w tygodniu (pierwsze 2 tygodnie). Od połowy maja trenowano w grupach 9-osobowych.
  4. Młodzik D1 – grupa liczyła 18 chłopców. Trenerem był Janusz Nowacki. Treningi odbywały się 2x w tygodnie (z przerwą od 13.03 do 30.04.2020 roku). Zespół rozegrał 4 mecze sparingowe (3 zwycięstwa i 1 remis).
  5. Młodzik rocznik 2009 – trener – Łukasz Linda; grupa liczyła 19 zawodników.
   W okresie przygotowawczym zespół uczestniczył w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiej Ligi Halowej Orlika zajmując VI miejsce na 16 zespołów (bilans:
   8 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek). Przed rozpoczęciem sezonu zespół rozegrał szereg meczy kontrolnych. Niestety z powodu pandemii koronawirua nie udało się dokończyć Ligi Orlika, w której zespół był liderem, co spowodowało, że zespół rozpocznie zmagania w kategorii Młodzik od IV ligi okręgowej.
  6. Młodzik (chłopcy z rocznika 2008 i 2009) – grupa liczyła 20 zawodników.
   W okresie sprawozdawczym rozegrano 15 meczy.
  7. Trampkarz (chłopcy z rocznika 2006 i 2007) – trener Przemysław Podlewski; grupa liczyła 24 zawodników. W okresie przygotowawczym zorganizowana obóz dochodzeniowy. Przed rozpoczęciem sezonu zespół rozegrał 9 meczy kontrolnych. Drużyna miała rozpocząć sezon w II Lidze Wojewódzkiej, niestety przez pandemię koronawirusa rozgrywki zostały zawieszone, a w późniejszym terminie odwołane.
  8. Junior młodszy – grupa liczyła 18 zawodników. W okresie przygotowawczym zespół rozegrał 4 mecze kontrolne z bilansem 2 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka (bilans bramkowy: 12-10).W związku z pandemią koronawirusa sezon 2019/2020 został oficjalnie zakończony – nie rozpoczęto rundy wiosennej. Po wznowieniu treningów zespół rozegrał 2 mecze kontrolne z zespołem Junior Starszy MLKS Tucholanka z bilansem 2 porażek.
  9. Junior starszy – grupa liczyła 18 zawodników. Chłopcy z zespołu zasilili drużynę seniorów w Lidze Zimowej oraz rozegrali 2 treningi.
  10. Seniorzy – trener Grzegorz Ogiegło; w okresie przygotowawczym rozegrano
   7 meczy kontrolnych z bilansem 5 zwycięstw, 2 porażki (stosunek bramek 26-11). W okresie 08.02.2020—8.03.2020 drużyna wzięła udział w Lidze Zimowej – Winter League 2020 (na obiektach OSiR Tuchola) zajmując III miejsce.
   W okresie przygotowawczym przeprowadzono 25 jednostek treningowych,
   w których uczestniczyło 20 zawodników. W okresie pandemii zawodnicy ćwiczyli w warunkach domowych. Sezon 2019/2020 zespół zakończył na V miejscu zdobywając 21 punktów – 7 zwycięstw i 6 porażek (bilans bramkowy: 29-24). Zespół wznowił treningi 05 maja 2020 roku w grupach 6-osobowych. Przeprowadzono 20 jednostek treningowych. Do 30 czerwca rozegrano 3 mecze kontrolne (1 zwycięstwo, 2 porażki; bilans bramkowy: 5-10).

 

 1. RUNDA JESIENNA, sezon 2020/2021

W sekcji piłki nożnej trenowali zawodnicy w następujących kategoriach:

 • Grupy naborowe
 • Żak 2012
 • Orlik rocznik 2010
 • Młodzik rocznik 2009
 • Młodzik rocznik 2008/2009
 • Trampkarz rocznik 2007
 • Trampkarz rocznik 2006
 • Junior młodszy
 • Seniorzy

 

 1. Grupa naborowa 2013/2014 – trenerem jest Wojciech Kociński. Nabór do drużyny trwał przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia 2019 roku. Było tak duże zainteresowanie, że utworzono 2 grupy – łącznie 41 chłopców. Z grupą
  z rocznika 2014 treningi to przede wszystkim zabawy z piłką.
 2. Żak rocznik 2012 – trener Maciej Landmesser; W drużynie trenowało 21 chłopców (18 z rocznika 2012 i 3 z rocznika 2013). W sierpniu drużyna uczestniczyła w obozie dochodzeniowym w Tucholi. Od września drużyna przystąpiła do rozgrywek ligowych w grupie Żak zajmując na koniec sezonu IV miejsce (2 porażki, 1 remis i 6 zwycięstw). Zajęcie IV miejsca pozwoliło awansować do grupy mistrzowskiej. Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną udało się rozegrać tylko jeden turniej.
 3. Orlik rocznik 2010 – trener Dariusz Szulc. W drużynie trenowało 19 chłopców
  (16 z rocznika 2010 oraz 3 z rocznika 2011). Zespół przygotowania do sezonu rozpoczął obozem dochodzeniowym w lipcu. Podczas obozu rozegrane zostały
  2 sparingi. W sierpniu odbywały się treningi i gry kontrolne. We wrześniu zespół przystąp[ił do rozgrywek Ligi Orlika. Chłopcy uczestniczyli w 5 turniejach,
  w których rozgrywane były mini-turnieje pomiędzy 4 zespołami. Ostatecznie zespół zajął 3 miejsce w lidze w województwie kujawsko-pomorskim
  i awansował do dalszej fazy – walki o miejsca 1-32 (wiosną 2021 roku). W lidze chłopcy odnieśli 11 zwycięstw i 2 porażki z bilansem bramkowym 94 bramki zdobyte i 18 straconych. Po zakończeniu ligi treningi w dalszym ciągu odbywały się 2x w tygodniu, do tego dochodzą liczne mecze towarzyskie. Od grudnia zespół przystąpił do Ligi Halowej „Piotaka”, w której rozegranych zostanie 5 turniejów.
 4. Młodzik rocznik 2009 – trenerem do 30.10.2021 roku był Łukasz Linda, od listopada zespół trenuje Sandra Andrearczyk. Kadra zespołu liczyła 21 zawodników (19 z rocznika 2009 i 2 z rocznika 2010). Zespół rozpoczął przygotowania w lipcu 2020 roku. Odbywały się treningi oraz sparingi m.in.
  z Gedanią Gdańsk, AP Gdynia, Cisem Cekcyn Rawysem/Myśliwcem Gostycyn. Zespół brał udział IV Lidze Okręgowej. Zmagania były bardzo wyrównane
  i zespół do końca walczył o awans do wyższej ligi. Ostatecznie zespół zajął III miejsce z bilansem: 4 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki. Pod koniec listopada zespół rozpoczął rozgrywki w wojewódzkiej lidze halowej.
 5. Młodzik D1 rocznik 2008 i 2009 – trener jest Arkadiusz Gostomski; W drużynie trenowało 22 chłopców (20 z rocznika 2008 i 2 z rocznika 2009). Zespól przygotowania do sezonu rozpoczął obozem dochodzeniowym w sierpniu. Drużyna przystąpiła do rozgrywek I Ligi Wojewódzkiej K-PZPN młodzików starszych. Sezon trwał od sierpnia do listopada. Chłopcy zajęli w rozgrywkach
  I miejsce, zostając tym samym Mistrzami Województwa, wygrywając 11 spotkań i przegrywając 3. Ogółem zespół strzelił 45 bramek (najwięcej w lidze) tracąc zaledwie 17 (najmniej w lidze).
 6. Trampkarz rocznik 2007 – trenerem w I półroczu był Janusz Nowacki natomiast w drugim półroczu trenerem był Przemysław Podlewski. Zespół liczył 23 chłopców z rocznika 2007. Przygotowania do rundy jesiennej 2020/2021 zespół rozpoczął obozem dochodzeniowym w Tucholi. Rozegrano również 1 mecz kontrolny. W rundzie jesiennej drużyna uczestniczyła w II Lidze wojewódzkiej trampkarza C2 w grupie zachodniej, rywalizując z 6 innymi zespołami, grając z każdą drużyną 2 mecze („u siebie” i „na wyjeździe”). Drużyna zajęła I miejsce z bilansem w 12 meczach: 7 zwycięstw, 4 remisy i 1 porażka zdobywając 25 punkty i strzelając 45 bramek.
 7. Trampkarz rocznik 2006 – trener Przemysław Podlewski; drugim trenerem Wojciech Kociński. Kadra zespołu liczyła 19 zawodników. Przygotowania do rundy jesiennej 2020/2021 zespół rozpoczął obozem dochodzeniowym
  w Tucholi. Rozegrano 2 mecze kontrolne. Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach II Ligi Wojewódzkiej K-P ZPN w grupie zachodniej, rywalizując z 7 innymi zespołami, grając z każdą drużyną po 2 mecze (u „siebie” i „na wyjeździe”). Drużyna zajęła I miejsce z bilansem w 14 meczach: 11 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki zdobywając 34 punkty i strzelając 56 bramek.
 8. Junior młodszy – trener Janusz Nowacki; W drużynie trenowało 20 chłopców.
  Zespół przygotowania do rozgrywek rozpoczął obozem dochodzeniowym
  w lipcu. Rozegrano 2 mecze sparingowe. Drużyna przystąpiła do rozgrywek ligowych, grając jednak młodszym rocznikiem. W lidze drużyna rozegrała 14 meczy z bilansem: 4 zwycięstwa, 2 remisy i 8 porażek zdobywając 14 punktów (bramki: 32:61). Zespół ostatecznie zajął VI miejsce i utrzymał się w lidze wojewódzkiej.
 9. A KLASA SENIORÓW – trener Grzegorz Ogiegło; W drużynie trenowało 24 zawodników. Zespół przygotowania do sezonu rozpoczął w połowie lipca zajęciami otwartymi dla nowych chętnych zawodników. Po koniec lipca zespół brał udział w obozie dochodzeniowym na obiektach OSiR w Tucholi. Zespół został odmłodzony – wszyscy juniorzy zostali członkami drużyny seniorów.
  W okresie przygotowawczym rozegrano 7 meczy kontrolnych, w tym 1 mecz Pucharu Polski (bilans: 3 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki). W okresie startowym rozegrano 14 meczy mistrzowskich z bilansem 3 zwycięstwa, 4 remisy i 7 porażek – stosunek bramek 20:22.
 • OBOZY SPORTOWE W 2020 ROKU

W ramach środków pochodzących z dotacji ze środków Gminy Tuchola w wysokości 16 900,00 zł,  sekcja piłki nożnej zorganizowała 5 obozów sportowych dla 100 chłopców.

W związku z pandemią koronawirusa sekcji piłki nożnej nie miała możliwości organizacji obozów wyjazdowych, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Zorganizowanych zostało 5 obozów dochodzeniowych dla grupy 100 chłopców w Tucholi
w następujących terminach:

 • 25 – 31 lipca 2020 roku grupa Orlika (rocznik 2010-2011); uczestniczyło 18 chłopców;
 • 07 – 02.08 2020 roku grupa Trampkarza Ci (rocznik 2006); uczestniczyło 21 chłopców;
 • 03 – 08 sierpnia 2020 roku grupa Młodzika D1; uczestniczyło 21 chłopców;
 • 03 – 07 sierpnia 2020 roku rocznik 2011; uczestniczyło 16 chłopców;
 • 04 – 08 sierpnia 2020 roku grupa Trampkarza C2 (rocznik 2007); uczestniczyło 24 chłopców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ KOBIET

KIEROWNIK SEKCJI: Henryk Sala

TRENERZY: Marek Zienkiewicz, Paweł Sząszor, Sandra Andrearczyk

Na działalność sportową w roku 2020 sekcja uzyskała dotację z Gminy Tuchola w wysokości 22 500,00 zł (zgodnie z umową).

 1. RUNDA WIOSENNA, sezon 2019/2020

Sekcja piłki nożnej kobiet swą działalność na początku nowego roku rozpoczęła od rezygnacji trenera Marka Zienkiewicz z prowadzenie drużyny seniorek. W związku z tym, iż nie udało się znaleźć następcy drużynę postanowiono rozwiązać i zrezygnować z udziału
w 3 lidze KPZPN. W sekcji pozostała drużyna młodziczek i orliczek. Rocznik 2005 i młodsze. Trenerem tej grupy był Paweł Sząszor. Dziewczynki brały udział w halowym turnieju Ligi wojewódzkiej „Piotak” oraz w rozgrywkach wojewódzkich drużyn dziewczęcych. Dziewczynki udanie rozpoczęły ten rok osiągając bardzo dobre wyniki na turniejach halowych
w Grodzisku Wielkopolskim - 4 miejsce i Olsztynie - 2 miejsce. Najważniejszymi zawodami
w rundzie wiosennej miał być udział młodziczek w finałach Mistrzostw Polski w Warszawie. Niestety pandemia WIRUSA COVID19 pokrzyżowała te plany. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią zajęcia odwołano. W tym czasie nieoczekiwanie z prowadzenia drużyny młodziczek zrezygnował trener Paweł Sząszor. Po zniesieniu częściowych obostrzeń z  drużyną zgodził się pracować Marek Zienkiewicz wspomagany przez byłą zawodniczkę MLKS Sandrę Andrearczyk, która była w trakcie zdobywania kwalifikacji UEFA „C”. Zajęcia wznowiono w grupach 6-osobowych na małym boisku osiedlowym (oś. Leśne) zajęcia prowadzono cztery razy w tygodniu od. 14 00 do 18 00. Po zniesieniu obostrzeń drużyna młodziczek jak i orliczek rozegrała bardzo dużo sparingów i wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki nożnej Kobiet odnosząc duży sukces zajmując w nim pierwsze miejsce.

 • Drużyny w okresie przygotowawczym rozegrały bardzo dużo sparingów i to przeważnie z chłopcami:

ORLICZKI

 • 3 krotnie z drużyną chłopców Tucholanki rocznika 2010
 • 2 krotnie z Gryfem Cekcyn (chłopcy)
 • 1 raz Tęczą Bydgoszcz (dziewczęta) z MKS Chojniczanką i drużyną Tucholanki (chłopcy) rocznika 2009.

MŁODZICZKI

 • 2 krotnie z Cisem Cekcyn (Chłopcy)
 • 2 krotnie z Tęczą Bydgoszcz (dziewczęta)
 • 2 krotnie z Rawysem (chłopcy)

 

Ogółem w treningach brało udział 34 piłkarek w tym - Młodziczki 15 i Orliczki 19.

 1. RUNDA JESIENNA, sezon 2020/2021

Sekcja piłki nożnej kobiet prowadziła działalność w dwóch kategoriach wiekowych: młodziczki (roczniki 2006-2009) oraz orliczki (roczniki 2009 i młodsze).

Drużyna Młodziczek – trener Marek Zienkiewicz; w drużynie trenowało 18 zawodniczek. Drużyna brała udział Lidze Młodzika (D1) oraz Lidze Wojewódzkiej Młodziczek Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Osiągnięcia:

 • III miejsce w lidze MŁODZIK D1 (liga chłopięca);
 • II miejsce w lidze dziewcząt KPZPN i awans do rozgrywek strefowych Mistrzostw Polski;
 • I miejsce w letnim Turnieju im. Ewy Bocian w Sianowie;
 • I miejsce w halowym turnieju w Tuchomiu;
 • I miejsce w Mikołajkowym Halowym Turnieju w Sianowie;
 • V miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Młodziczek w Olsztynie WARMIA/MAZURY CUP – 2020.

 

Drużyna Orliczek – trener Sandra Andrearczyk; w drużynie trenowało 16 zawodniczek. Drużyna brała udział w Lidze Orlika E-1 (chłopcy). Osiągnięcia:

 • IV miejsce na 16 drużyn (15 drużyn chłopięcych) i awans do grupy mistrzowskiej
  o miejsca 1-32;
 • V miejsce w Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt.
SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKI

KIEROWNIK SEKCJI: Arkadiusz Wiśniewski

TRENERZY: Karolina Hoppe

Na działalność sportową w roku 2020 sekcja uzyskała dotację z Gminy Tuchola w wysokości 9 000,00 zł (zgodnie z umową).

Sytuacja w sekcji lekkiej atletyki w 2020 roku w dalszym ciągu była trudna. Dodatkowo pandemia koronawirusa sprawiła, że zainteresowanie organizowanymi zajęciami było na niskim poziomie. Nie odbyła się większość zaplanowanych imprez lekkoatletycznych, co przyczyniło się do częściowego zwrotu dotacji w wysokości 2 210,01 zł. W 2020 roku na stałe trenowało w sekcji 10 zawodników.

Sekcja była współorganizatorem imprezy X Bieg św. Huberta. Z powodu pandemii bieg odbył się w formie wirtualnej. Dotację w wysokości 3 000,00 zł sekcja pozyskała ze środków samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań, w związku z powyższym nastąpił częściowy zwrot dotacji
w wysokości 1 618,08 zł.

Sekcja lekkiej atletyki pozyskała kwotę 8 000,00 zł pochodzącą z dotacji Gminy Tuchola na organizację cyklu imprez lekkoatletycznych pn. „czwartki lekkoatletyczne”. Niestety pandemia koronawirusa sprawiła, że zawody się nie odbyły. Klub zwróciła dotację
w całości.

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

KIEROWNIK SEKCJI: Dariusz Karnowski

TRENERZY: Ewa Domjan, Karolina Redlarska, Dariusz Karnowski, Dariusz Krygowski,

Na działalność sportową w roku 2020 sekcja uzyskała dotację z Gminy Tuchola w wysokości 64 500,00 zł (zgodnie z umową). Sekcja pozyskała również dotację w wysokości 6 000,00 zł na organizację obozu sportowego oraz 6 300,00 zł na szkolenie dzieci. Łącznie z dotacji pochodzącej z Gminy Tuchola sekcja pozyskała kwotę 76 800,00 zł.

Prowadzone zajęcia miały charakter systematyczny, każda grupa uczestniczyła w zajęciach 3 razy w tygodniu według wcześniej ustalonego harmonogramu. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów/instruktorów, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do pracy z dziećmi.

Cele sekcji realizowane w 2020 roku:

 • upowszechnienie sportu, promocja czynnego wypoczynku,
 • integracja podczas gier i zabaw sportowych dzieci i młodzieży,
 • integracja środowiska lokalnego,
 • kształtowanie pożądanych postaw w działaniu indywidualnym, jak i zespołowym,
 • wspieranie rodziców w rozwoju dzieci poprzez sport,
 • budowanie więzi społeczności lokalnej i Klubu,
 • przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom,
 • podniesienie poziomu świadomości dziecka w kształtowaniu jego osobowści, wartości i zachowaniu,
 • poprawa sprawności fizycznej, motorycznej dzieci,
 • integracja młodzieży z terenów miejskich, wiejskich,
 • wymiana doświadczeniami z innymi Klubami sportowymi prowadzącymi zajęcia sportowe,
 • możliwość uczestnictwa w imprezach i zajęciach sportowych,
 • współzawodnictwo dzieci i młodzieży.

 

Dzięki realizacji różnych działań o charakterze sportowym, integracyjnym, osiągnęliśmy poniższe rezultaty:

 • podniesienie poziomu wyszkolenia technicznego i taktycznego drużyn MLKS TUCHOLANKA,
 • zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży w Gminie Tuchola,
 • zachęcenie młodzieży do korzystania z oferty Klubu, jaką jest organizacja nieodpłatnych zajęć dodatkowych,
 • umacnianie wizerunku Tucholi, jako ośrodka aktywnie wspierającego rozwój sportu,
 • podnoszenie poziomu sportowego drużyn reprezentujących Tucholę w rozgrywkach ligowych,
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • samodoskonalenie, przygotowanie do całożyciowej aktywności i podnoszenie jakość życia, umożliwiając rozwijanie zainteresowań,

 

 1. SEZON 2019/2020

Sekcja piłki siatkowej prowadziła całoroczne szkolenie z przerwą spowodowana pandemią koronawirusa, która trwała od 12 marca 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku. Zawodniczki ćwiczyły w następujących grupach:

 • Minisiatkówka – trenerzy: Ewa Domjan i Dariusz Krygowski. Grupa Liczyła 23 zawodniczki. Zajęcia odbywały się systematycznie na Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Tucholi w poniedziałki, środy i piątki w godz.17:00-18:30. Podczas drugiego tygodnia ferii zimowych odbył się obóz dochodzeniowy. Treningi odbywały się codziennie po 2 godziny. Zespół dziewcząt liczył 23 zawodniczki które w różnych zestawieniach brały udział w turniejach: 12 Stycznia - turniej WOŚP w Tucholi, 22 Luty – Ogólnopolski Turniej w Grudziądzu. Przerwa w treningach od połowy marca do maja spowodowana była zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Treningi wznowiono w maju  zgodnie z zalecaniami sanitarnymi, lecz frekwencja była 30%-40%. Rodzice obawiali się puszczać swoje dzieci. Dziewczęta podczas treningów wykazywały się bardzo dużym zaangażowaniem. Zrobiły bardzo duże postępy i udział w zawodach Kinder+ Sport zapowiadał się bardzo obiecująco. Niestety nie mogliśmy wziąć udziału ze względu na stan pandemii w kraju.
 • Kadetki rocznik 2003 i młodsze – trenerka – Ewa Domjan, zajęcia 3 razy w tygodniu, grupa liczyła 14 zawodniczek; zespół przygotowania rozpoczął obozem sportowym za obiektach OSiR w Tucholi. W styczniu został rozegrany turniej barażowy w kategorii kadetek w którym drużyna zajęła III miejsce. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Przed turniejem finałowym w ferie zimowe odbył się obóz dochodzeniowych na obiektach OSiR Niestety w marcu ze względu na sytuację epidemiologiczną musieliśmy wstrzymać zajęcia do odwołania. Zestawy ćwiczeń przesyłano do wykonywania w domu, zawodniczki mogły liczyć również na wsparcie trenerów. Dzięki odmrożeniu sportu treningi wznowiono w maju zgodnie
  z zaleceniami sanitarnymi. Niestety nie wszystkie zawodniczki mogły brać udział
  w zajęciach ze względu na limity oraz specyfikę wykonywanych zawodów przez rodziców oraz ich obawy o zakażeniem koronowirusem. Dzięki współpracy pomiędzy trenerami sekcji piłki siatkowej zdolniejsze zawodniczki przeszły do grup starszych, aby już w maju zacząć przygotowania do kolejnego sezonu. Do grupy kadetek przeszły: Nikola Szamocka, Lena Piotrowska, Marta Rzepka, Wiktoria Żygowska, Klaudia Hoppe. Po udanym sezonie Agata Lenartowicz została zauważona przez klub KS Pałac Bydgoszcz, który wyraził chęć pozyskania jej na sezon 2020/2021. Dziewczęta już w nowej grupie brały udział w dwutygodniowych półkoloniach na przełomie czerwca i lipca. Treningi odbywały się 2 razy dziennie z przerwą na obiad.
 • Młodziczki rocznik 2005 i młodsze – trenerki Karolina Redlarska i Ewa Domjan, liczba zawodniczek 18. W lutym został rozegrany turniej finałowy w kategorii młodziczek
  w którym drużyna zajęła IV miejsce. Był to ogromny sukces. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Przed turniejem finałowym w ferie zimowe odbył się obóz dochodzeniowych na obiektach OSiR dziewczęta podczas obozu rozgrywały sparingi z zespołem KS Pałac Bydgoszcz. Niestety w marcu ze względu na sytuację epidemiologiczną musieliśmy wstrzymać zajęcia do odwołania. Dzięki współpracy pomiędzy trenerami zdolniejsze zawodniczki trenowały w starszych grupach, aby już w maju zacząć przygotowania do kolejnego sezonu. Do grupy młodziczek starszych przeszły: Martyna Orzechowska, Martyna Pollok, Anna Cholewińska, Wiktoria Cegielska, Wiktoria Gwizdała, Eliza Lepak, Daria Siry, Patrycja Suchomska. Po udanym sezonie Ola Jabłońska została zauważona przez klub KS Pałac Bydgoszcz, który wyraził chęć pozyskania jej na sezon 2020/2021. Dziewczęta już w nowej grupie brały udział w dwutygodniowych półkoloniach na przełomie czerwca i lipca. Treningi odbywały się 2 razy dziennie z przerwą na obiad. Dziewczęta brały udział w Mistrzostwach Województwa w Piłce Plażowej: Nikola Szamocka, Marta Lenartowiecz, Aleksandra Figel, Dominika Atras, Paulina Budzich i Aleksandra Jabłońskiej - awans do Półfinałów Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
 • Młodziczki młodsze rocznik 2006 i młodsze – trenerzy Dariusz Karnowski i Dariusz Krygowski. Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Przed turniejem finałowym w ferie zimowe odbył się obóz dochodzeniowych na obiektach. Do grupy młodziczek młodszych przeszły: Melania Wilkowska, Nina Kłosowska, Karolina Olszowa, Agata Pipowska, Amelia Suszyńska. Dziewczęta już w nowej grupie brały udział w dwutygodniowych półkoloniach na przełomie czerwca i lipca. Treningi odbywały się 2 razy dziennie z przerwą na obiad. Dziewczęta brały udział w: Mistrzostwach Województwa w Turnieju Kinder+Sport  w Mogilnie (Zuzanna Jaszkowska i  Julia Iwicka - IV miejsce), Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki
  w Grudziądzu, Turnieju z Okazji WOŚP w Tucholi oraz turnieju MALPS w kategorii szkół podstawowych
 1. SEZON 2020/2021

KADETKI I MŁODZICZKI:

Kadetki i młodziczki w lipcu uczestniczyły w obozie dochodzeniowym na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi.  Drużynę zasiliło osiem dziewcząt z drużyny Młodziczki II. Obóz odbył się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa panującymi podczas pandemii covid-19. Treningi odbywały się 2 razy dziennie. Rano dziewczęta doskonaliły motorykę oraz technikę indywidualną, natomiast na drugim treningu szlifowały elementy gry. W lipcu dziewczęta brały również udział w Młodzieżowym Pucharze Pomorza w piłce siatkowej w Kołobrzegu oraz Półfinale Mistrzostw Polski w piłce plażowej młodziczek (Jabłońska, Budzich).

Treningi grupy młodziczek i kadetek odbywają się 3 razy w tygodniu w poniedziałki, środy
i piątki po 2 godziny. Grupa młodziczek liczy 14 osób, natomiast grupa kadetek 10. Drużynę kadetek podczas ligowych rozgrywek wzmacniają dziewczęta z kategorii młodszej. W treningach uczestniczy dwóch trenerów. W drużynie młodziczek Marta Lenartowicz oraz Paulina Budzich są zawodniczkami kadry województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku dziewczęta wraz z kadrą zajęły 4 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Sezon ligowy w kategorii młodziczek i kadetek rozpoczął się z lekkim późnieniem ze względu na obostrzenia w całym kraju.

Młodziczki rozpoczęły sezon halowy w II lidze 5.12.2020. Przeciwniczkami podczas tego turnieju były siatkarki z Chełmna oraz Grudziądza. Wygrana 2;0 nad siatkarkami
z Chełmna pozwoliła awansować do I ligi. Drugi mecz otrzymaliśmy walkowerem ponieważ drużyna Kosetu Grudziądz nie stawiła się na turniej. Kolejna kolejka odbyła się 12.12.2020. Przeciwniczkami były siatkarki z Jokera Świecie oraz Spartakusa Lniano. Oba spotkania niestety przegraliśmy 2:0 i spadliśmy do II ligi. Kolejny terminy rozgrywek w tej kategorii wiekowej to 16.01.2021.

Kadetki  rozpoczęły sezon 22.11.2020 z drużyną Spartakusa Lniano. Mecz przegrałyśmy 3:0.

 • 12.2020 Mecz z Pałacem Bydgoszcz przegrany 3:0.
 • 12.2020 z Culmenem Chełmno wygrany 3:0.
 • 12.2020 z Jokerem Świecie przegrany 3:0
 • 12.2020 z XLO Toruń wygrany 3:0
 • 12.2020 z Stalą Grudziądz 3:0

Nasze kadetki po pierwszej rundzie zajęły 4 miejsce i awansowały do  grupy A.

Dziewczęta brały również udział w Turnieju Mikołajkowym Świątecznym który organizował nasz klub.

Młodziczki i kadetki bardzo sumiennie uczestniczyły w treningach. Frekwencja wynosi zawsze około 80%. Dziewczyny przez to pół roku bardzo podniosły swoją sprawność fizyczną w stosunku do czerwca 2020 roku i całkowitym lockdownie. Systematyczne uczestnictwo w treningach przyczyniło się do większych umiejętności technicznych które bardzo dobrze wykorzystywały podczas spotkań ligowych. Z końcem roku w obu kategoriach zajmujemy miejsce w pierwszej 4.  Jest to grupa z dużymi ambicjami i dużym potencjałem. Trenerem Młodziczek i kadetek jest Ewa Domjan.

MŁODZICZKI II 2007-2008:

Dariusz Karnowski – trener drużyny. W drużynie trenowało 15 zawodniczek. Dzięki dofinansowaniu z Gminy Tuchola jak co roku sezon zaczęliśmy od lipcowego obozu sportowego na obiektach OSiRu w Tucholi. Z powodu trudnej sytuacji związanej
z wirusem COVID-19 nasze działania ograniczyły się do organizowania turniejów wewnętrznych i rozgrywkach KPZPS. Na pewien czas musieliśmy też zawiesić treningi. Młodziczki II trenowały w poniedziałki, środy i piątki od 17.00 do 18.30. Frekwencja na treningach wyniosła 85% a podczas obozu 100%.

Grupa liczyła 15 zawodniczek. Niestety kilka osób z grupy ze względu na obawy zarażenia się wirusem zawiesiło udział w treningach. Zaplecze drużyny stanowią zawodniczki młodsze z grupy minisiatkówki Grupa chętnie uczestniczy w zajęciach. Udział drużyny
w rozgrywkach KPZPS jest bardzo ważnym elementem szkolenia, ponieważ dziewczyny ogrywają się co procentuje w momencie kiedy przechodzą do drużyny Młodziczka I. Wyróżnić trzeba całą drużynę za frekwencję i zaangażowanie, co przekłada się na wzrost umiejętności

 

 • OBÓZ SPORTOWY W 2020 ROKU

W ramach środków pochodzących z dotacji z Gminy Tuchola w wysokości 6 000,00 zł sekcja zorganizowała obóz sportowy w Tucholi  dla 35 dziewcząt.

Treningi odbywały się dwa razy dziennie, przez dwa tygodnie w poniedziałki, wtorki czwartki i piątki od 10.00 do 11.30 i od 14.00 do 15.30. Udział w zajęciach brało 35 zawodniczek podzielonych na dwie grupy. O godzinie 12.00 podawany był posiłek stacjonarny dla 2 grup ćwiczących.

 

 

 

SEKCJA KRĘGLARSKA

KIEROWNIK SEKCJI: Zdzisław Krueger

TRENERZY: Dorota Januszewska, Zdzisław Krueger

Na działalność sportową w roku 2020 sekcja otrzymała dotację z Gminy Tuchola w wysokości 20 000,00 zł (zgodnie z umową).

W 2020 roku treningi, dla grupy 24 osób, odbywały się 2x w tygodniu i prowadzone były przez dwóch licencjonowanych trenerów. Zajęcia miały na celu ogólny rozwój techniki gry oraz przygotowanie do starów w zawodach sportowych. Przerwa w treningach spowodowania pandemią koronawirusa trwała od 12 marca do 31 maja 2020 roku.

Godziny treningów były podzielone na kategorie wiekowe: dzieci, młodziczki, młodzicy, juniorki młodsze, juniorzy młodsi, juniorzy, juniorki, seniorki i seniorów.

Do rozgrywek zgłoszona został tylko jedna drużyna – drużyna seniorek (w składach 4-osobowych). Sekcja duży nacisk kładzie na trening z młodzieżą.

Zawodnicy sekcji wzięli udział w następujących zawodach sportowych:

 • 14-16 sierpnia 2020 r. - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Tucholi

Indywidualnie:                       V m-ce Dominika Bucholc

Pary:                                       III m-ce Natalia Schweissing i Dominka Bucholc

Tandemy  mieszane:             III m-ce Natalia Schweissing i Jan Główczewski                                          IV m-ce Dominka Bucholc i Norbert Muzolf

sprinty:                                   VI m-ce Dominika Bucholc

III m-ce Norbert Muzolf

 • 26-30 sierpnia 2020 r. - Mistrzostwa Polski Juniorów we Wronkach

Pary:                                       VI m-ce Natalia Bucholc  i Aleksandra Metlicka

 • 4-6 września 2020 r. – Mistrzostwa Polski Młodzików w Sierakowie Wielkopolskim

IX m-ce Pary:                                Dominika Wysocka i Oktawia Wiśniewska

Drużyna seniorek na koniec grudnia 2020 roku zajmowała II miejsce w tabeli.

W marcu 2020 roku sekcja kręglarska zorganizowała III Memoriał im. Leszka Gierszewskiego i Henryka Chechły (turniej młodzieżowy).

 

 

 

SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO

 

Na działalność sportową w roku 2020 sekcja uzyskała dotację z Gminy Tuchola w wysokości 1 000,00 zł (zgodnie z umową).

Sekcja brydża sportowego w 2020 roku nie została zgłoszona do rozgrywek Okręgowej Ligi Brydża. W związku z powyższym zwrócono przekazaną dotację w całości. Zawodnicy sekcji spotykali się na treningach, najczęściej jak to tylko było możliwe, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwalała.

SEKCJA SZACHÓW

 

Od września 2020 roku w Klubie działa sekcja szachów, która powołana została podczas Walnego Zebrania Członków w czerwcu ubiegłego roku. Sekcja w 2020 roku nie otrzymała dotacji z Gminy Tuchola. Utrzymywała się z dochodów własnych. Drużyny Klubowe zgłoszone zostaną do rozgrywek w 2021 roku. W 2020 roku prowadzono nabór chętnych.

KONTAKTY Z LÜBTHEENER SV „CONCORDIA’ e.V.

W 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa na świecie nie było możliwości wymiany sportowej pomiędzy naszymi klubami. Zaplanowane spotkania zostały odwołane. Zarząd pozostawał w stałym kontakcie e-mailowym z władzami partnera z Niemiec. Z obu stron jest wola utrzymania dalszych kontaktów. Planowane jest spotkanie kierownictwa, jak sytuacja epidemiologiczna w Europie się ustabilizuje.

ZAKOŃCZENIE

Szanowni zebrani oraz zaproszeni goście.

Przedstawione przez Zarząd Klubu sprawozdanie  pokazuje prowadzoną działalność sportową przez sekcje sportowe jaka była realizowana w minionym roku. Sprawozdanie to w pełni odzwierciedla bieżącą działalność Klubu.

W tym miejscu jak zawsze pragniemy podziękować naszym sponsorom:

 • Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Tucholi,
 • PHS„ Hydrotor” S.A. w Tucholi,
 • ARKO Arkadiusz Alichniewicz,
 • Bór Tuchola,
 • SOLO – Tomasz Koczyński,
 • Wutkowscy,
 • pl
 • EUROPROJEKT SA,
 • Bankowi Spółdzielczemu w Tucholi,
 • Hydromat sc Krzysztof Żuraw,
 • Zakłady Mięsne Andrzeja Skiby,
 • Nadleśnictwom Tuchola, Woziwoda,
 • PHU JK Miłosz Kiedrowski

Dziękujemy również wszystkim sponsorom, których nie wymieniłem i którzy chcą pozostać anonimowi.

Osobny rozdział w działalności Klubu to stała i decydująca o poziomie organizacyjnym i sportowym pomoc finansowa Gminy Tuchola, na której opiera się nasza działalność.

Podziękowania kierujemy do Burmistrza Tucholi Pana Tadeusza Kowalskiego,  który od lat w sposób znaczący wspiera naszą działalność i Radzie Miejskiej z jej Przewodniczącym Krzysztofem Joppek.

Na ręce Pana Michała Marszałkowskiego składamy podziękowania Kujawsko – Pomorskiemu Zrzeszeniu LZS w Toruniu,

Dziękuję naszym  działaczom sportowym oraz rodzicom, którzy coraz odważniej włączają się w działalność Klubu szczególnie w nowo tworzonych grupach naborowych  i zespołach dziecięcych w sekcji piłki nożnej.

Osobne podziękowania za codzienny trud, poświęcony czas kierujemy do kadry szkoleniowej, która stanowi  w decydującym stopniu  podstawę wyszkolenia naszych zawodników.

Dziękuję naszym zawodniczkom i zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe za włożony trud w pracę treningową i życzę jeszcze lepszych wyników i bicia rekordów  w obecnym 2021 roku.

 

Comments are closed.