REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

Kwota 168 tys. 401 złotych z dotacji Gminy Tuchola na działalność poszczególnych sekcji MLKS Tucholanka Tuchola została wykorzystana zgodnie z projektem zadania publicznego na 2014 rok.

Kwoty przeznaczone na działalność poszczególnych sekcji MLKS Tucholanka Tuchola w 2014 roku:

1.       Sekcja piłki nożnej 75.580,00
2.       Sekcja kręgli klasycznych       34.000,00
3.       Sekcja piłki siatkowej 32.071,00
4.       Sekcja lekkiej atletyki 21.400,00
5.       Sekcja piłki nożnej - Szkółka piłkarska dziewcząt 3.450,00
6.       Sekcja brydża sportowego 1.900,00
Razem 168.401,00

Comments are closed.